PrimaPrivacy

amsterdam-558030_960_720 (2)

   Bewustwording

+ Inspirerende presentaties
De deelnemers krijgen op een verrassende manier inzicht in de risico’s die de (hun)privacy kunnen bedreigen en welke uitdagingen er voor organisaties zijn om goed om te gaan met privacy van klanten en medewerkers

   Advies

+ Zo kan het wel
Soms lijkt het alsof privacywetgeving het werk in de weg staat. Als de juiste regels worden gehanteerd is echter veel gewoon mogelijk. Een juist advies kan veel onduidelijkheid wegnemen en kosten besparen. 

Wist je dat een handtekening niet nodig is voor toestemming?  Mondeling mag ook, alleen wel even opschrijven waarvoor en wanneer.

   Implementatie

+ Aantoonbaar voldoen aan de wet
De implementatie van maatregelen en processen om te voldoen aan privacywetgeving vraagt om een gestructureerde aanpak. Dit begint met een onderzoek naar de privacy status van de organisatie. Hiermee wordt inzichtelijk wat het eerst aandacht nodig heeft. Wat is de visie op privacy? Is er al een beleid geformuleerd, kun je invulling geven aan de rechten van betrokkenen, zijn gegevens passend beveiligd?

Toetsing

+ Nymity Privacy Management Acountability Framework
Nymity is een toonaangevende Canadese onderneming gespecialiseerd in privacy compliance.  Ze hebben een uitgebreid Acountability Framework ontwikkeld en een afgeleide gemaakt specifiek afgestemd op de AVG. Het geeft 57 privacy activiteiten weer die een Europese organisatie moet realiseren om te voldoen aan de verplichtingen van de AVG. Voor elke activiteit moet er een vorm van aantoonbaar bewijs zijn. PrimaPrivacy kan hier een toetsing op uitvoeren en een rapportage met aanbevelingen leveren.

  e-Training

+ Praktijk gerichte basiskennis voor informatie beveiliging en privacy
Bewustwording van privacyrisico’s en hoe om te gaan met persoonsgegevens is een van de belangrijkste aandachtspunten voor het bereiken van privacy compliance. Een praktijk gerichte e-training afgestemd op het soort organisatie kan daar aan bijdragen.