Quiztrainer

Quiztrainer Privacy in de Zorg

Beste deelnemer aan de Privacy in de Zorg quiztrainer,

Bij de organisatie waar je werkt wordt er een groot belang gehecht aan een juiste omgang met persoonsgegevens.

De vragen en antwoorden in deze quiztrainer geven je inzicht in een juiste omgang met persoonsgegevens.
De training is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wetgeving voor de zorg.
Het gaat niet om de hoogste score, maar om bewustwording hoe je omgaat met persoonsgegevens.

Uiteraard gaan we bij PrimaPrivacy ook zorgvuldig om met de via deze training verzamelde persoonsgegevens:
• Training realisatie gegevens worden alleen gedeeld met direct betrokken en verantwoordelijk management binnen jouw organisatie.
• Gegevens worden niet gedeeld met andere medewerkers of andere organisaties
• Geanonimiseerde resultaatgegevens kunnen worden gebruikt voor verdere ontwikkeling van deze training.
• Jouw gegevens en resultaten worden gewist nadat deze gegevens zijn overgedragen aan de verantwoordelijke binnen jouw organisatie

Heb je vragen over de inhoud van de training neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming of privacy verantwoordelijke van jouw organisatie.